Dokumenta

 • Cenovnik usluga

  Cenovnik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina

  Detalji

 • Ugovor o ekskuzivnom pravu prodaje

  Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA i NALOGODAVCA , vezanih za posredovanje u cilju prodaje nepokretnosti.

  Detalji

 • Obaveze nalogodavca

  Obaveze nalogodavca

  Detalji

 • Opšti uslovi poslovanja

  Opštim uslovima poslovanja posrednika pri prometu i zakupu nepokretnosti IMONOVA G i preduzeća IMONOVA d.o.o u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

  Detalji

 • Ugovor sa kupcem

  Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA i NALOGODAVCA , vezanih za kupovinu nepokretnosti.

  Detalji

 • Ugovor o posredovanju

  Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA i NALOGODAVCA , vezanih za posredovanje u cilju prodaje nepokretnosti.

  Detalji

 • Potvrda o gledanju

  Potvrda o obavljenom gledanju nepokretosti

  Detalji